Studenterrådet afholder ordinær generalforsamling én gang om året. 
Alle studerende på RUC er inviteret til at deltage og have indflydelse på, hvad Studenterrådet skal arbejde med i det kommende år. Desuden er det også her vi vælger vores formandskab og hvem der skal sidde i bestyrelsen.

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om generalforsamlingen, og bl.a. finde program, en oversigt over deadlines for opstillinger og ændringsforslag samt Studenterrådets nuværende vedtægter.

Senest i november offentliggøres forslaget til forretningsorden, bestyrelsens skriftlige beretning, opstillinger til formand, organisatorisk næstformand og økonomiansvarlig næstformand, ændringsforslag til vedtægterne, forslag til arbejdsplan samt andre indkomne forslag. Dette gøres ligeledes tilgængeligt på Studenterrådets hjemmeside og via RUC’s nyhedsbrev.

Referater fra tidligere generalforsamlinger findes her.