Studenterrådets vedtægter

Vedtægterne er det regelsæt Studenterrådet følger. Det er dem der beskriver hvilke organer vi har, hvordan vi vælger folk til dem, og hvordan vi beslutter, hvad vi mener. 

Vedtægterne kan ændres på vores årlige generalforsamling

Alle studerende på RUC har demokratiske rettigheder i Studenterrådet og kan derfor stemme til vores generalforsamling og derigennem ændre vores vedtægter.

Det vigtigste der står nævnt i vedtægterne, er vores formålsparagraf, der slår fast, at: 

”Studenterrådet er en organisation for de studerende på RUC. Studenterrådet har til formål at varetage de studerendes studentersociale, studenterfaglige og studenterpolitiske interesser” 
(§ 2, stk. 1).

Derudover står der, at:

 ”Studenterrådet er en ikke-religiøs organisation og er uafhængigt af partipolitiske interesser” 
(§ 2 stk. 2 og stk. 3). 

Det betyder, at hverken partier eller religiøse organisationer bestemmer over Studenterrådet. Det er kun de studerende på RUC, der bestemmer i Studenterrådet.