Universitetspolitisk Udvalg (UNIPOL)

Vil du gerne diskutere universitetspolitik på RUC? I Universitetspolitisk Udvalg, også kaldet UNIPOL, mødes Studenterrådets indvalgte repræsentanter med andre studerende og diskuterer de sager, der skal tages stilling til i Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen.

Hvad laver vi?

Universitetspolitisk Udvalg arbejder både med de sager, der er oppe i RUC’s styrende organer, men også mere generelt med hvordan vi udvikler RUC’s uddannelser og studiemiljø bedst muligt. Det er i dette udvalg, vi forbereder os til møder i RUC’s styrende organer, såvel som politikudvikler generelt på hvordan vi gør RUC til et bedre sted at studere.

Universitetspolitisk Udvalgs arbejde i øjeblikket

Af sager, der for nylig har været taget op i RUC’s Akademiske Råd, Uddannelsesudvalg og Bestyrelse har vi bl.a. arbejdet med udformningen af den nye kandidatreform, og arbejder fortsat på reformen, frem til uddannelsernes start i 2022. 

I forbindelse med kandidatreformen har vi fokuseret på at sikre og fremme studienævnenes beslutningskompetencer. Vi har lagt vægt på, at kandidatuddannelserne bibeholder RUCs pædagogiske model, og at det faglige indhold i de kommende uddannelser højnes.

UNIPOL arbejder proaktivt med at sætte fokus på at udvikle projektarbejdet på især 1. år af bacheloruddannelserne, så de studerende opkvalificeres i, hvad og hvordan det egentlig er, de lærer igennem projektarbejdet.

Hvordan kan du være med? 

Universitetspolitisk Udvalg mødes løbende. Er der noget, du synes vi skal tage op, eller har du en mening om, hvad Studenterrådet skal kæmpe for, er dette udvalget at være aktiv i. Man er altid velkommen til møderne i UNIPOL, og man kan desuden kontakte SR’s repræsentanter direkte på nedenstående informationer.

Kontaktinfo

Amir Bahloul, koordinator for universitetspolitisk udvalg 2024

Mail: amir@sr-ruc.dk