Studenterrådet at Roskilde Festival

Sign up to people-vol here: Volunteer at the festival with The Student Council

Use our registration form here: https://tinyurl.com/srfestival

Student Council RUC at Roskilde Festival

Sign up to volunteer here: https://tinyurl.com/srfestival

Danish below

Welcome to the Student Council RUC’s page for Roskilde Festival! We are glad to have you here as part of community with fellow students. While we cater to RUC-students, it’s not exclusive to RUC, so you’re welcome to bring friends from other uni’s and colleges!

As a volunteer you will work for 32 hours during the festival.
We offer three types of positions, which you can read about below:

As a camping host (general responsibility) in “Get a Silent Spot” you will be the person ensuring that the guests are complying with the rules and enjoying the space. Tasks involve ensuring no loud music at night, creating a sense of safety, chatting with the guests, and helping them keep it clean by handing out trashbags. You might also help restock toilet paper in the toilets or closing them off and calling the sanitary patrol. You will not have to handle bodily fluids or anything that crosses your boundaries.

On the first day, we will have a lot of shifts. We are handling the reception, scanning tickets and guiding people to their spots. We will also be keeping an eye on the fence, so it isn’t flipped by runners, and if that happens, we can call someone.

During the festival you must have at least one shift during the four music days, with the others being placed during the warm-up period. There is also the option of having night shifts.

For your availability you need to select which days you don’t want to work. We want to be as flexible as possible but keep in mind you’ll need to work 3-4 days.

Interested in more responsibility? This will also include a seminar that prepares you for your tasks as a supervisor or dispatch. As a supervisor you will be leading teams of camping hosts and report back to the HQ-tower. As a dispatch you will be sitting in the headquarters on the camping site where you’ll coordinate with the supervisors reporting to you. You will be working with RF’s volunteer manager in the HQ-tower.

If you’re unsure if you want to take extra responsibility, please shoot us as email at festival@sr-ruc.dk and let’s talk! Supervisors and dispatches need to be responsible and engaged people, but it’ll also let you work closer with the coordinators and hopefully be a fun and challenging experience.

Your benefits

As a volunteer for the Student Council RUC you will gain the following perks:

… Snacks and drinks during your shifts

… Four (4) meal tickets

… An invite to our post-festival meet-up

… Access to volunteer-only facilities

… Volunteer/staff camping

… A community at the festival to hang out with!

HOW TO SIGN UP!

Use our registration form here: https://tinyurl.com/srfestival

You will then hear back from us with further information.

You are also welcome to email us at festival@sr-ruc.dk if you have any questions or special requests.

We are excited to meet you and create an amazing festival experience together as the SR GOES RF 2024 community.

Your coordinators and fellow volunteers
– Jakob Barksmann
– Jakob Thormod
– Toby Lafontaine

PÅ DANSK

Studenterrådet RUC på Roskilde Festival

Tilmeld dig som frivillig her: https://tinyurl.com/srfestival 

 Velkommen til Studenterrådet RUC’s side for Roskilde Festival! Vi er glade for at have dig her som en del af fællesskabet. Selvom vi henvender os til RUC-studerende, er det ikke eksklusivt for RUC, så du er velkommen til at tage venner med fra andre universiteter og videregående uddannelser!

Som frivillig for SR på Roskilde Festival arbejder du 32 timer i løbet af festivalen. 

Vi tilbyder tre typer stillinger:

Som campingvært i “Get a Silent Spot” vil du være den person, der sikrer, at gæsterne overholder reglerne og har en god oplevelse. Opgaverne omfatter at sikre, at der ikke er høj musik om natten, skabe tryghed, snakke med gæsterne og hjælpe dem med at holde området rent ved at uddele affaldsposer. Du kan også hjælpe med at fylde toiletpapir på toiletterne eller lukke dem af og tilkalde sanitetspatruljen. Du kommer ikke til at håndtere kropsvæsker eller noget, der overskrider dine grænser.

Den første dag har vi en masse vagter. Vi håndterer indgangen til området, scanner billetter og guider folk til deres pladser. Vi skal også holde øje med hegnet, så det ikke bliver væltet af løbere, og hvis det sker, kan vi tilkalde nogen.

Under festivalen skal du have mindst én vagt i løbet af de fire musikdage, mens de andre placeres i opvarmningsperioden. Der er også mulighed for at have nattevagter.

For dine vagter skal du vælge, hvilke dage du ikke ønsker at arbejde. Vi håber på at være så fleksible som muligt, men husk, at du skal arbejde 3-4 dage.

Er du interesseret i mere ansvar? Så vil det også omfatte et seminar, der forbereder dig på dine opgaver som supervisor eller dispatch. Som supervisor kommer du til at lede teams af campingværter og rapportere tilbage til hovedkvarteret. Som dispatch vil du sidde i hovedkvarteret på campingpladsen, hvor du koordinerer med dine supervisors, der rapporterer til dig. Du kommer også til at arbejde sammen med RF’s frivillig-manager i HQ-tårnet.

Hvis du er usikker på, om du har lyst til at påtage dig et ekstra ansvar, så send os en mail på festival@sr-ruc.dk og lad os tage en snak! Supervisors og dispatches skal være ansvarlige og engagerede, men det vil også give dig mulighed for at arbejde tættere sammen med koordinatorerne og forhåbentlig være en sjov og udfordrende oplevelse.

Som frivillig i Studenterrådet RUC får du følgende fordele:

  • Snacks og drikkevarer under dine vagter
  • Fire (4) madbilletter
  • En invitation til vores post-festival meet-up
  • Adgang til faciliteter kun for frivillige
  • Camping for frivillige/personale
  • Et community under festivalperioden

SÅDAN TILMELDER DU DIG!

Brug vores tilmeldingsformular her: https://tinyurl.com/srfestival 

Du vil derefter høre fra tilbage fra os.

Du er også velkommen til at sende os en e-mail på festival@sr-ruc.dk, hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker.

Vi glæder os til at møde dig og skabe en fantastisk festivaloplevelse sammen som en del af SR GOES RF 2024-fællesskabet.

Varme hilsner fra dine koordinatorer og medfrivillige

– Jakob Barksmann

– Jakob Thormod

– Toby Lafontaine