Studenterrådet at Roskilde Festival

OBS! Roskilde Festival has been canceled, and therefore all volunteer signups are closed. We hope to see you next year!

Sign up here: Volunteer at the festival with The Student Council

English below!

OBS! Har du været frivillig på Roskilde Festival før, skal du IKKE bruge ovenstående link. Skriv i stedet en mail til festival@sr-ruc.dk, hvis du vil være med igen 🙂

Kære du,

Velkommen til Studenterrådet ved RUC’s hjemmeside. 
Vi er meget glade for, at du er interesseret i at være frivillig på Nordens største festival sammen med os! Som frivillig med SR kan du forvente en stor udvidelse af dit netværk og nogle vilde dage sammen med medstuderende fra RUC, men også fra andre universiteter i landet.

Dit frivillige engagement består af 32 timer i alt. Dine opgaver som campingvagt i Caravan-området er at sørge for, at gæsterne overholder campingreglerne på hele dit område. Du skal minimum have én nattevagt og én musikvagt, men du har mulighed for at have indflydelse på, hvem du vil være på vagt med. I arbejder i hold bestående af 2 personer.

Vi giver dig muligheden for skrive en til tre kunstnere, som du gerne vil undgå at arbejde under. Vi kan selvfølgelig ikke love, at alle ønsker vil blive opfyldt. Du skal hjælpe til med gæsternes oprydning af campingpladsen, uddele skraldeposer til gæsterne, slukke eventuelle bål og sørge for en god tone på området. Du skal være omstillingsparat og klar til at løse andre problemer, hvis din supervisor beder dig om dette.

For din indsats giver vi et armbånd til Roskilde Festival og forplejning under vagterne. Som en del af vores frivillig-team, tilbyder Studenterrådet også et helt unikt socialt fællesskab og derudover mulighed for adgang til medarbejdercamping (tilmeldingsfristen er den 10/6-2020).

Når du tilmelder dig via denne hjemmeside, er det en bindende tilmelding. Du tilmelder dig her!

Vi glæder os til at samarbejde med dig!

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på festival@sr-ruc.dk eller besøge vores Facebook side.

Udfyld oplysningerne nederst på siden for at tilmelde dig som frivillig på festivalen. Du vil modtage en mail med yderligere oplysninger. Hvis der ikke er flere ledige pladser, vil du blive skrevet på venteliste, hvis nogen melder fra igen.

————————————————————————————————————————

NOTE! If you have been volunteering at Roskilde Festival before, DO NOT use the link above. Instead, write an email to festival@sr-ruc.dk, if you want to join again 🙂

Dear you,

Welcome to the Student Council at RUC’s website. We are very happy to see that you are interested in becoming a volunteer at the North’s largest festival together with us! As a volunteer with The Student Council, you can expect a big expansion of your network and some wild days along with co-students from RUC, but also from other universities in the country.

You will be working 32 hours during the festival. Your tasks as a guard in the Caravan-area will be to make sure that everyone throughout your area follows the rules for camping. During the festival you must have one night shift and two shifts during the music days, but of course you get to wish who you want to work with during these shifts. You will be working in teams consisting of two people.

If there is a certain act you don’t want to work during, we will do our best to see your wishes through. Your job will be to help the guests clean the camping area, hand out garbage bags, extinguish potential fires and make sure that there is a nice atmosphere in your area. As a volunteer you must be adaptable and ready to solve any problems, if your supervisor requests this.

As a reward for your hard work, we will give you a free ticket for Roskilde Festival and catering under the guards. This year we have a cookery team preparing homemade meals for you – several times a day! And as a part of our volunteer team, The Student Council also offers a unique social community and, moreover, the possibility of access to employee camping (registration deadline is 10th of June 2020).

When you sign up to become a volunteer via this website, it is a final registration.

We look forward to working with you!

If you have questions, feel free to write to us at festival@sr-ruc.dk or visit our Facebook page.

Fill out the information below to sign up as a volunteer for the festival. You will receive an email with further details. If there are no more spaces available you will put on the waiting list if someone drops out.