Hvad laver vi?

English follows below

Studenterrådet er din aktive studenterorganisation på RUC.

Vi arbejder for kvalitet i dit studie. For os betyder det både, at vi kæmper for at sikre et inspirerende og udfordrende fagligt miljø og ikke mindst spændende og sjovt socialt miljø. Derfor laver studenterrådet året rundt forskellige faglige kurser i f.eks. gruppeeksamen og arrangerer fester såsom kapsejladsen. Yderligere facilliter vi også rusvejledningen.

Det vi gør i Studenterrådet, fordi vi ved, at en god studiestart er definerende for en god studietid. 

Disse ting kæmper vi for i RUC’s styrende organer: Universitetsbestyrelsen og Akademisk Råd. Her sørger vi for, at de studerende på RUC har en stærk stemme, når der skal sættes rammer for vores uddannelser. Den indflydelse har vi brugt til bl.a. at få oprettet en Studiemiljøpulje på 200.000, som du kan søge, hvis du har gode idéer til at forbedre dit studiemiljø. Derudover har vi været med til at sikre RUC’ere flere udvekslingsaftaler. Og ikke mindst har vi fået gennemført oprettelsen af det nye Studenterhus på RUC.

Læs eventuelt Studenterrådets historie og bliv klogere på de ændringer, vi har været med til at lave i de forgangne år eller læs om de mange udvalg, som Studenterrådet består af.

What do we do?

The Student Council is your active student organisation at RUC.

We work for your study quality. To us it means that we both fight to ensure an inspiriting and challenging academic environment and an exciting and fun social environment. That is why the Student Council plans different academic courses in, for instance, group exams, and arranges parties like the sail race. Furthermore, we also facilitate tutoring during study start.

We do these things in the Student Council because we know that a good study start is defining for a good study time.

We fight for these things in RUC’s governing bodies: the University Board and the Academic Council. Here, we make sure that the students at RUC have a strong voice when it comes to setting the framework for our educations. We have used our influence to create e.g. a Study Environment Fund of 200,000, which you can apply for if you have good ideas of how to improve your study environment. Additionally, we have helped to secure more exchange agreements to RUC students. And not least, we have completed the creation of the new Student House at RUC.

Please read the history of the Student Council and become wiser about the changes we have helped to make in recent years or read about the many committees that make up the Student Council.