Hvad laver vi?

Studenterrådet er din aktive studenterorganisation på RUC.

Vi arbejder for kvalitet i dit studie. For os betyder det både, at vi kæmper for at sikre et inspirerende og udfordrende fagligt miljø og ikke mindst spændende og sjovt socialt miljø. Derfor laver studenterrådet året rundt forskellige faglige kurser i f.eks. gruppeeksamen og arrangerer fester såsom kapsejladsen. Yderligere facilliter vi også rusvejledningen.

Det vi gør i Studenterrådet, fordi vi ved, at en god studiestart er definerende for en god studietid. 

Disse ting kæmper vi for i RUC’s styrende organer: Universitetsbestyrelsen og Akademisk Råd. Her sørger vi for, at de studerende på RUC har en stærk stemme, når der skal sættes rammer for vores uddannelser. Den indflydelse har vi brugt til bl.a. at få oprettet en Studiemiljøpulje på 200.000, som du kan søge, hvis du har gode idéer til at forbedre dit studiemiljø. Derudover har vi været med til at sikre RUC’ere flere udvekslingsaftaler. Og ikke mindst har vi fået gennemført oprettelsen af det nye Studenterhus på RUC.

Læs eventuelt Studenterrådets historie og bliv klogere på de ændringer, vi har været med til at lave i de forgangne år eller læs om de mange udvalg, som Studenterrådet består af.