Studenterrådets økonomiske forretningsgange

Studenterrådets økonomiske forretningsgange beskriver regler og procedurer for, hvordan Studenterrådets daglige drift og økonomi føres. Forretningsgangene beskriver yderligere, hvilke økonomiske kompetencer forskellige organer i Studenterrådet besidder, samt hvordan vi indgår kontrakter med ansatte, projektansættelser og honorerede. 

Sidst revideret den 21. April 2023.