En hilsen fra studenterrådets forperson

English follows below

Hej, og velkommen til Studenterrådet ved RUC.

Studenterrådet er alle RUC-studerendes organisation, hvor vi sammen arbejder på at sikre de studerendes interesser både socialt, fagligt og politisk. 

Vi er en frivilligt drevet organisation for de studerende af de studerende. Det betyder, at vi er udgjort af studerende over hele RUC, der sammen arbejder for at gøre vores universitet endnu bedre.

Vi er udgjort af studerende, fordi vi tror på, at vi studerende er de bedst kvalificerede til at vide, hvordan vores uddannelser bliver de bedste for os. Vi er hverdagens eksperter, og derfor skal vi være centrummet af de beslutninger der tages på vores universitet.

Studenterrådet er dig og mig og alle andre studerende på RUC – vi kæmper nemlig for alle de studerende og for hele universitetet, og det betyder at du har medlemsrettigheder hos os, hvis bare du er indskrevet på RUC.

Men Studenterrådet er også meget mere end det. 

Studenterrådet er et fællesskab, hvor vi løfter i flok, og gennem samarbejde ikke bare udretter store ting på vores uddannelser, men også finder venskaber på tværs af semestre og studier. 

På denne her side kan du læse meget mere om hvem vi er og hvad vi står for. Og hvis du synes vi lyder som noget for dig, så synes jeg, at du skal komme og være med.

Du kan kontakte os på Facebook eller på vores mail, kontakt@sr-ruc.dk. Vi har altid plads til flere og vi glæder os til at møde dig! 

Jannick Grenberg Persson, forperson for Studenterrådet, 2023.

Greetings from the Student Council’s Chairperson

Hello and welcome to the Student Council at RUC.

The Student Council is the organisation for all of RUC’s students where we work together to secure the students’ interests both socially, academically and politically.

We are a voluntarily run organisation to the students by the students. This means that we are made up of students all over RUC who work together to make our university even better.

We are made up by the students because we blive that we, the students, are the best qualified to know how our educations can become the best for us. We are the everyday experts and therefore we have to be at the center of the decisions made at our university.

The Student Council is you and me and all the other students at RUC – we fight for all the students and the entire university, and that means that you have membership rights with us as long as you are enrolled at RUC.

But the Student Council is also much more than that.

The Student Council is a community where we lift together, and through collaborative efforts not only accomplish great things at our educations, but also find friendships across semesters and studies.

On this page you can read much more about who we are and what we stand for. And if you think we sound like something for you, I think you should come and join us.

You can find us on Facebook or contact us by mail contact@sr-ruc.dk. We have always room for more and we look forward to meeting you!

Jannick Grenberg Persson, Chairperson of the Student Council, 2023.