Nedenstående liste giver et overblik over de mest brugte forkortelser, som bruges i Studenterrådets arbejde og på RUC generelt. For nogle af de mest obskure er der også givet en kort forklaring.

Du finder RUC’s officielle (men ikke opdaterede) forkortelsesliste her: https://aarskort.ruc.dk/repositorium/abbrev.php

AR                Akademisk Råd – studienævnet for hele RUC

CBIT             Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

CIP               Committee for Internationalization and Practice

CUID            Institut for Kultur og Identitet

DSF              Danske Studerendes Fællesråd

ECTS            Europæisk Pointsystem i Uddannelser – målerenhed for studerendes arbejdsbelastning

ENSPAC      Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

ESB               Elev- og Studenterbevægelsen

FA                 RUC’s Fællesadministration

FANE           Studenterrådets Fagligt Netværk

FOU             Forskningsudvalget – underudvalg under Akademisk Råd

FS                 Studenterrådets formandskab

FU                Forretningsudvalg

GF                Generalforsamling

HSU             Hovedsamarbejdsudvalg – udvalg for hele RUC, som diskuterer ansættelsesforhold

ISG                Institut for Samfund og Globalisering

LPU               Studenterrådets Landspolitiske Udvalg

LU                 Lokaludvalg – ét per institut på RUC, diskuterer ansættelsesforhold og arbejdsmiljø

NSM             Institut for Natur, Systemer og Modeller

PAES            Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

RBC              Studenterrådets RUC’ers by Choice (det sociale udvalg)

SH                Studenterhuset

SN                Studienævn

SR                Studenterrådet

STUNE       Studenterrådets Studenterrepræsentanternes Netværk

STÅ              Studenterårsværk – det gennemsnitsbeløb RUC årligt modtager pr. studerende

TAP              Teknisk og Administrativt Personale

UB                Universitetsbestyrelsen

UDDU         Uddannelsesudvalg – underudvalg under Akademisk Råd

UNIPOL     Studenterrådets Universitetspolitiske Udvalg

VIP               Videnskabeligt Personale – forskere og undervisere

ÆF               Ændringsforslag – stilles ofte til Studenterrådets generalforsamling

ØU               Økonomisk Udvalg – underudvalg under Akademisk Råd