Studenterrepræsentanternes Netværk

Er du medlem af et studienævn, eller brænder du inde med forslag til konkrete forbedringer af undervisningskvaliteten på dit/dine fag? Så er Studenterrepræsentanternes Netværk stedet, hvor du kan sætte dit præg på din uddannelse.

Hvad laver vi?

Formålet med Studenterrepræsentanternes Netværk er at få indført gode idéer og tiltag på RUC’s uddannelser. Netværket har til opgave at hjælpe de studerende, der sidder som vores repræsentanter i studienævn, institutråd og i andre organer. Det betyder, at Studenterrepræsentanternes Netværks fornemmeste opgave er at facilitere sparring og erfaringsudveksling mellem alle de studerende, som repræsenterer os alle sammen på RUC. Det er også Studenterrepræsentanternes Netværks opgave at opkvalificere og dygtiggøre vores repræsentanter.

Det konkrete arbejde består i at facilitere processer som opkvalificering, erfaringsudveksling og politikudvikling samt at researche på baggrundsinformation om fx fremdriftsreformen eller den nye kombi-struktur. Dette kan gøres ved at afholde skolende oplæg, planlægge workshops eller andet. Desuden består arbejdet også i at lægge en strategi for, hvordan en god idé vedtages i flest mulige studienævn.

Sidst, og måske vigtigst, er det netværkets opgave at sprede gode idéer og tiltag blandt netværkets medlemmer. Fx har studienævnet på Global Studies og Internationale Udviklingsstudier forbedret feedbacken på alle skriftlige eksaminer fra foråret 2015. Nu er det Studenterrepræsentanternes Netværks opgave at videregive informationer om, hvordan dette lykkedes samt at hjælpe med at indføre det på andre fag.

For 2015 er der valgt helt nye studienævn. De skal implementere fremdriftsreform, dimensionering, en ny kombinationsstruktur og meget mere. Der bliver altså nok at tage fat på for, at undervisningskvaliteten kan holdes oppe.

Hvordan kan du være med?

Har du tidligere siddet eller sidder du på nuværende tidspunkt i et studienævn, og er du interesseret i at dele ud af dine gode idéer og erfaringer?

Har du en god idé til, hvordan dit/dine fag kan forbedres, eller har du feedback til kvaliteten på kurser?

Er du ny repræsentant og ønsker at vide mere?

Så har du fundet rette sted, og det eneste, du skal gøre for at være med, er at kontakte os via oplysningerne nedenfor.

Kontaktinfo

Ditte Kroman

Mail: Ditte@sr-ruc.dk