Pernille Karen Rosengaard Eisenhardt og Esbern Holmes vinder De Gyldne Kander 2022

Studenterrådet ved RUCs priser til de ansatte, De Gyldne Kander, blev overrakt fredag d. 16. september 2022 på den officielle årsfest. Priserne gives til den VIP (videnskabeligt personale) og TAP (teknisk og administrativt personale), som har ydet noget ekstraordinært for studiemiljøet som helhed eller har ydet en ekstraordinær indsats til en studerende. RUC giver derudover 10.000 kr. til hver vinder. Vinderne er udvalgt af studenterjuryen, som i år bestod af: Ditte Stage Kroman (organisatorisk næstforperson, Studenterrådet ved RUC), Ellen Christine Nygaard (næstforperson, Akademisk Råd, RUC), Mads Hansen Bager (bestyrelsesmedlem, Studenterrådet ved RUC) og Sofie Würtz (forperson, SAMRådet).

Studenterrådet ved RUC takker de studerende for de mange gode indkomne nomineringer til dette års gyldne kander, og ønsker vinderne tillykke.

Studielektor Pernille Karen Rosengaard Eisenhardt vinder Den Gyldne Kaffekande

Juryen lægger vægt på:
Pernille er blevet nævnt af flere studerende. Hendes indsats i hus 44.3 gør sig bemærket, da hendes dør altid er åben, og der altid følger et smil med. Hun lægger meget vægt i at inddrage fagrådene og de andre studerende i beslutninger som vedrører huset. Hun bliver beskrevet som en stjerne,  da hun prøver at skabe et rum hvor alle studerende føler sig tilpas. Til trods for at hun har haft en lang karriere på RUC, så udvikler hun både sig selv og sine undervisningsmetoder, og bliver også beskrevet som et forbillede.

Specialkonsulent Esbern Holmes vinder Den Gyldne Tekande

Juryen lægger vægt på:
Esbern har udover sit almindelige arbejde brugt sin fritid på at hjælpe studerende. Til trods for at han ikke er vejleder, så fandt han tid til at hjælpe en studerende gennem GiS programmering. Det at Esbern vælger at hjælpe og lære studerende i sin fritid gør, at de studerende i høj grad føler sig hørt og grebet.

Om De Gyldne Kander

Universiteterne har til formål at videregive viden fra generation til generation, skabe kritiske og oplyste verdensborgere og at frembringe ny viden, der kan bidrage til samfundets udvikling. Da universiteternes hovedsagelige population udgøres af de studerende, er fokus ofte rettet mod disse, når man taler om universiteterne. Men der er også andre bidragsydere, der muliggør det gode læringsmiljø og støtter de studerende i deres stræben efter ny viden og evner.

Det tekniske personale og det videnskabelige personale på RUC er altafgørende for, at de studerende får det fulde udbytte ud af deres uddannelser. De er hverdagens helte, der vejleder studerende i deres projekter, giver forelæsninger i verdensklasse, hjælper og vejleder med sammensætningen af de studerendes uddannelse, sørger for studerendes tilmeldinger på STADS, samt sikrer vedligeholdelsen af de fysiske rammer, vi hver dag befinder os i.

Blandt dette personale befinder sig nogle helt særlige og unikke individer, der yder en ekstraordinær stor indsats for at de studerendes gang på RUC bliver en fantastisk oplevelse. Disse fortjener en overordentlig stor anerkendelse – en anerkendelse der ikke bliver nok udtalt til dagligt.

Ud fra denne opfattelse oprettede Studenterrådet ved RUC i samarbejde med RUC’s ledelse to priser, én til det tekniske personale og én til det videnskabelige personale, med det formål at prise og anerkende disse fantastiske og arbejdsomme mennesker. Disse priser går under navnene; Den Gyldne Tekande og Den Gyldne Kaffekande. Den Gyldne Tekande blev oprettet i 2007, og den Gyldne Kaffekande midt i 1990’erne.

Fotos: Roskilde Universitet