Vil du have indflydelse på RUC? Har du en god idé, lyst til at udfordre dine kompetencer eller er nysgerrig på at udforske, hvad man kan lave på RUC? Så bliv frivillig i Studenterrådet, hvor vi laver alt fra politik til fester og altid er friske på nye inputs.

Hvad laver man som frivillig?

På RUC har vi et helt fantastisk frivilligmiljø med studerende, som bruger rigtig meget tid og energi på at forbedre vores universitet politisk, socialt og fagligt. Og det kan vi være stolte af!

Vi er det eneste universitet i landet med en 100% studenterdrevet rusvejledning, hvor over 200 studerende bruger over en måned i August på at give de nye studerende den bedste start på RUC som overhovedet muligt. Vi har et Studenterhus, som studerende har kæmpet for i årtier med Studenterrådet i spidsen, som nu er samlingspunkt for RUC’ere med en RUCbar, hvor alle bartendere er frivillige studerende, som arbejder dag og nat for at sikre god kaffe og hygge til studiearbejdet og kolde øl til festerne.

Vi har hvert semester studerende til at facilitere gruppedannelser for deres medstuderende i stedet for at grupperne er administrativt nedsat, som gruppearbejde er på mange andre universiteter. Derudover er der rigtig mange frivillige studerende, som politisk arbejder for et bedre RUC og mere indflydelse til os studerende i de styrende organer på RUC bl.a. gennem Studenterrådet i universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd, institutråd og studienævn. 

Dette fantastiske frivilligmiljø er grundstenen i et fedt studiemiljø for os RUC-studerende, og derfor vil vi i Studenterrådet gerne støtte op om de frivillige, som gør et kæmpe stykke arbejde på RUC! Vi forsøger derfor bl.a. gennem vores opkvalificeringsseminarer og coachingforløb at klæde disse på til at dygtiggøre sig i det frivillige arbejde, så RUC kan blive verdens bedste universitet med verdens fedeste studiemiljø! 

Studenterrådet er ligeledes i høj grad drevet af frivillige kræfter. De frivillige er dermed en vigtig ressource, som værdsættes højt samt har stor indflydelse på arbejdet. De frivillige varetager mange forskellige opgaver – alt fra at arrangere fester og faglig opkvalificering, lave rusvejledning og politisk arbejde, skrive artikler m.m.

Disse tiltag bliver varetaget af vores forskellige udvalg, som du kan læse om i menuen til venstre.

Som frivillig har du både mulighed for at få sat dine kompetencer i spil, blive dygtigere rent fagligt og få nye venner.

Opkvalificering af kompetencer

Som frivillig på RUC (også hvis du ikke er tilknyttet Studenterrådet, men laver frivilligt arbejde på anden vis) er du altid velkommen til vores 6 årlige opkvalificeringsseminarer, som afholdes i foråret og efteråret.

Hvordan kan du være med?

Alle kan være med. Uanset om du har lyst til at hjælpe med et igangværende projekt eller starte dit eget, om du fx ønsker at lave mad for vores andre frivillige, vil hjælpe os med design af flyers, eller om du har andre kompetencer, du godt vil bidrage med, er du meget velkommen.

I sidste ende handler det om, at du har lyst til at give en hånd med. Jo flere vi er, jo mere kan vi udvikle RUC og skabe et endnu sejere studiemiljø for alle studerende.

Som frivillig for Studenterrådet styrer man selv, hvor meget tid og kræfter, man vil bruge på det.

Kontaktinfo

Kontakt Studenterrådets formandskab på studenterraadet@sr-ruc.dk, hvis du har lyst til at vide mere.