Fagrådene på Roskilde Universitet

På denne side kan du lære meget mere om de forskellige fagråd på Roskilde Universitet.

HUMTEKRÅDET

HUMTEKs studerende kan først og fremmest beskrives ved at have en bred vifte af  interesser.

Dataloger mødes med designere og filosoffer, hvilket giver et helt specielt studiemiljø og en unik faglighed. HumTek Rådet arbejder med at forbedre de studerendes vilkår inden for disse rammer – både fagligt, socialt og politisk.

Vi arrangerer sociale arrangementer der kan samle HUMTEK’erne på tværs af årgange og interesser, faglige arrangementer der styrker de studerendes viden og forståelse af emnerne, og politiske arrangementer for at sikre de studerendes interesser.

HumTek Rådet består af ildsjæle på tværs af årgangene og faglighederne og har et godt samarbejde med andre organer på HUMTEK og hele RUC.

HumTek Rådets fagbar er kendt for sine lave priser, lange nætter, lækre lyd og lysopsætninger. Det siges, at festen altid ender i køkkenet, men på RUC er det i HUMTEK festen starter og slutter.

I daglig tale bliver den omtalt som HUMTEKKER-LÆKKER-LADEN, som
også er en eftertragtet drink i baren.

Du kan høre mere på vores facebook!

HUMRÅDET

HumRådet er til for jer, der læser de humanistiske fag.

Vi er stærkt repræsenteret i studienævnet på HumBach, hvilket betyder, at vi har en stærk stemme i det organ, der har stor magt til at beslutte, hvordan humaniora på RUC skal se ud.

Desuden organiserer vi events, der har til formål at styrke studiemiljøet på HUM. For eksempel står vi for forskerfrokoster, hvor studerende kan få et måltid mad og høre om ny, humanistisk forskning. 

Vi organiserer også en fagbar, BARistoteles, hvor man kan nyde en øl eller en kop kaffe med venner og hilse på vores maskot, HUMmeren.

Uden jer studerende er vi intet – derfor vil vi meget gerne høre fra jer, hvis der er noget, vi kan gøre for at forbedre forholdene på HUM. Har I lyst til at joine HumRådet, er I også meget velkomne!

Kontakt os via besked på Facebook-siden ”HumRådet ved RUC”.

NICERÅDET

NICE-rådet er en frivillig organisation, hvor studerende fra NAT har mulighed for at diskuterer de faglige, studenterpolitiske og sociale forhold, som er grundstenene for vores uddannelse. 

Formålet er at udvikle og forbedre forholdene for de studerende på områder såsom kursusafholdelse, eksamens- og feedbackformen, aktiverende sociale arrangementer i samarbejde med NATCAFEEN samt politiske demonstrationer, som for eksempel OK18 aftalen, studienævnenes position i uddannelsen. 

Så hvis du ønsker at forbedre forholdene på NAT samt RUC, og skabe et NICE fællesskab for dine medstuderende, er NICE-rådet et lettilgængeligt og stærkt fællesskab at være en del af – find os på facebook

Nogle af vores mærkesager er som følgende:

  • Organisering af laboratorie, udstyr og kemikalier
  • Eksamensfeedback
  • Evalueringsform
  • Uddannelsesforhold – f.eks. studieforløb, kurser og kommunikation med Studienævn

SAMRÅDET

SAMRådet er de samfundsvidenskabelige studerendes fagråd.

Ved at samarbejde på tværs af huse og årgange danner vi et rum til erfaringsudveksling og et stærkt socialt og fagligt fællesskab. Vi mener, at universitetet bør bestå af mere end forelæsninger og projektarbejde. Derfor afholder vi hvert semester en række fællesarrangementer i form af forskerfrokoster, hvor man kan få gratis frokost og viden udenfor pensum, debatter om studie- og samfundsrelevante emner samt hyggelige caféer i Max WeBAR. Alt sammen for at styrke det sociale og faglige miljø for SAM- og SIB-studerende. 

Herudover arbejder vi studenterpolitisk i SAMBACH studienævnet på at forbedre indholdet og rammerne for vores uddannelse ved bl.a. at evaluere og diskutere kurser, gruppedannelse og eksamensformer. Vi har tæt kontakt til fagudvalgene i de enkelte huse, som har pladser i vores bestyrelse. Dermed går der en direkte repræsentationslinje fra dit fagudvalg til SAMRådet og videre til studienævnet. Sammen står vi stærkest.

Find ud af mere på vores facebook