SAB-A-22

Særlig information til dig, der oprindeligt blev placeret på SAB-A-22

RUC har optaget færre studerende på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse end de forventende. Derfor har Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv besluttet, at SAB A ikke bliver oprettet i år.

I stedet for at starte på SAB A, skal du derfor starte på SAB B, SAB C, SAB D eller SAB E. Den 12. august 2022 har du modtaget en mail fra studieleder Helene Dyrhauge, hvor du bliver orienteret om hvilket hold du bliver flyttet over på. Der er tale om en administrativ ændring, og indholdet af din uddannelse er præcis det samme som før.

Rusvejledningen starter tirsdag d. 16. august – sådan skal du forholde dig:

Studenterrådet står for rusvejledningen, og derfor har vi samlet et kort overblik over hvordan du skal forholde dig ift. rusvejledningen.

.

Velkomstbrev og din første dag

Når du bliver flyttet over på et nyt SAB-hold, kan der være ændringer i velkomstbrevet fra dine rusvejledere – herunder kan du også have nyt mødetidspunkt på din første dag i rusvejledningen d. 16. august. Se hvordan du skal forholde dig nedenfor.

Hvis du er blevet flyttet over på SAB B, SAB D og SAB E

Du har fået et nyt velkomstbrev, ny mødetid d. 16. august, nyt tema og nye rusvejledere. Du skal derfor ind og læse dit nye velkomstbrev. Find dit nye velkomstbrev ved at trykke ind på dit nye SAB-hold nederst på siden.

Vi opfordrer dig også til, at du melder dig ind i Facebookgruppen for dit nye hold – så kan du få fat i dine nye rusvejledere, og de kan få fat i dig!

Hvis du er blevet flyttet over på SAB C

Dit gamle velkomstbrev er stadig gældende. Din mødetid d. 16. august er den samme. Vi opfordrer dog til, at du melder dig ind i SAB C’s Facebookgruppe – så kan du få fat i dine nye rusvejledere, og de kan få fat i dig!

.

Rusturen

Når du bliver flyttet over på et nyt SAB-hold, skal du også tilmelde dig den nye rustur. Det foregår ved at du klikker ind dit nye SAB-hold nederst på siden, og fortsætter til rusturstilmeldingen for dit nye hold. Vær opmærksom på, at datoerne for din nye rustur kan være anderledes end datoerne for din oprindelige rustur.

Husk, at du skal tilmelde dig rusturen igen (deadline: 17. august kl. 10.00)

Husk, at du skal tilmelde dig rustur én gang til. Du skal derfor gå ind under dit nye SAB-hold, og tilmelde dig din nye rustur. Tilmeldingen lukker onsdag den 17. august 2022 kl. 10.00. Husk at melde dig til inden fristen.

Vi opfordrer til, at du tager med på rusturen på dit nye hold. Her får du nemlig en særlig mulighed for at blive rystet godt sammen med dine nye studiekammerater.

Hvis du allerede har tilmeldt dig SAB A’s rustur, vil RUC automatisk refundere deltagergebyret til dig. Det kan godt tage lidt tid – men du skal nok få dine penge retur.

.

Find dit nye velkomstbrev og rusturstilmelding:

.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Studie- og Karrierevejledningen på RUC. Du kan finde deres kontaktoplysninger og åbningstider her: https://intra.ruc.dk/for-studerende/student-hub/ring-eller-skriv-til-os/studie-karrierevejledningen/kontakt-studievejledningen/

Hvis du har spørgsmål ang. programmet for rusvejledningen, skal du kontakte dine rusvejldere. Du kan finde deres kontaktinformationer i velkomstbrevet.

.