Study Start 2021

Hello new students! (Danish below) 

Here you will get a short introduction to what you can expect from the intro period at RUC. Not everything will be disclosed, but we will tell you the basics of your first two weeks at RUC. 

The letter 

When you get your acceptance letter you will receive which basis house/course team you will begin in. You will follow the courses in the first two semesters with your house. Your house becomes a social and academic meeting point for you at RUC. Your tutors will facilitate activities for your house in the last two weeks of August, so your house all can get to know each other better.  

In the acceptance letter there will be a link to our webpage where you can see a welcome letter from your tutors. Your tutors are the ones who will greet you in August. If you have not seen it already you can find the welcome letters here: (here: insert link).  
 
Your tutors are the ones who will guide you through the first two weeks at RUC, and hopefully give you a super start to your studies. In the letter there will be instructions for you to follow, like when and where to meet up the first day.  

The two weeks 

The intro period will take place from the 16th-29th of August 2021.  

When you arrive at RUC your tutors will have an exciting program for you with both academic and social content. The academic content will prepare you for how to study at the university, and the social content will be social gatherings, activities and more. And of course, there is also the rustrip which is one of the most important parts of tutoring, because it allows you to really get to know your peers and bond with your house. 
 
All activities are optional to participate in, but will give you a great insight of what it is like to be a student at RUC. We highly recommend that you participate to the extent you can. We also recommend that you watch the How to RUC modules on Moodle, which gives explanation of pretty much everything you need to know before you start your studies. Your tutors will also post relevant information for you on Moodle, as well as invite you to a private Facebook group for your house.   

The tutors 

The tutors are there to help you the two first weeks at RUC. You can go to them if you need advice and help in pretty much any form. During the two weeks they will facilitate days with important presentations, activities and more. After the two weeks you are on your own, but you can always reach out to the people in Tutoring, and we may be able to send you in the right direction. The tutors are excited to meet you all. See you in August! 

Hej nye studerende! 

Her får du en kort introduktion af hvad du kan forvente af introperioden på RUC. Det er ikke alt der bliver afsløret for dig, men vi vil komme omkring det grundlæggende ved dine første to uger på RUC. 

Brevet 

Når du modtager dit optagelsesbrev, modtager du også et velkomstbrev fra dine tutorer. Det er os. Vi er dem der vil guide dig i de to første uger på RUC, og vil forhåbentlig give dig en super start på dit studie. Hvis du ikke får dit brev, kan du finde det på vores hjemmeside (her: indsæt link). I brevet vil der være instruktioner du skal følge, som eksempelvis hvor du skal møde op første dag, hvilket hus du er i, og mange andre vigtige informationer. 

Når du starter på RUC bliver du tildelt et hus, eller et hold. Det er det hold du har undervisning med de første par semestre. Dit hus bliver et socialt og fagligt samlingspunkt for dig på RUC, hvilket tutoring er med til at skabe ved at få rystet jer godt sammen. 

De to uger 

Introperioden finder sted fra d. 16-29 august 2021.  

Når du ankommer til RUC, har dine tutorer et spændende program til dig med både fagligt og socialt indhold. Det faglige indhold vil klæde dig på til hvordan man studerer på universitetet, og det sociale indhold vil være sociale arrangementer, aktiviteter og mere. Og selvfølgelig er der også rusturen som er en af de vigtigste dele af tutoring, fordi det giver dig muligheder for virkelig at lære dine medstuderende at kende og være sammen med dit hus. 

Alle aktiviteter er frivillige at deltage I, men vil give dig en stor indsigt I hvad det vil sige at være universitetsstuderende på RUC. Vi anbefaler at du deltager I så mange aktiviteter som muligt, men hvis du skal prioritere mellem aktiviteter, anbefaler vi at du kontakter netop dine tutorer for at høre hvilke aktiviteter der er meningsfulde for dig at deltage I.  

Derudover anbefaler vi at du ser How to RUC videorne på Moodle. Disse videoer giver et godt indblik I hvad det vil sige at være studerende samt introducerer dig til blandt andet de forskellige IT systemer vi bruger på universitetet. Dine tutorer vil også poste relevant information til dig på Moodle såvel som på Facebook I en intern gruppe for netop dit basishus. 

Tutorerne 

Tutorerne er der for jer, for at hjælpe jer de to første uger på RUC. Du kan gå til dem hvis du har brug for råd og hjælp. I de to uger vil de facilitere dagene med vigtige oplæg, aktiviteter og mere. Efter de to uger står i på egne ben, men man kan altid henvende sig til folk fra tutoring. Så vil vi forsøge at sende jer i den rigtige retning. Tutorerne er spændte på at møde jer alle sammen, vi ses i august!