English below

Information til nye bachelorstuderende:

Kære RUC-studerende. 

Velkommen til dit nye studieliv på Roskilde Universitet, som begynder mandag d. 19. august

I de første 14 dage vil de sejeste rusvejledere sørge for, at du får en god velkomst til livet på RUC, og de glæder sig allerede rigtig meget! 

Rusvejlederne er alle frivillige, der ønsker at være med til at give dig en så god start på dit studie som muligt. De har sammensat et program, der indeholder både en faglig introduktion til jeres studie kombineret med en masse sociale aktiviteter, der skal give jer et godt billede af studielivet og ryste jer sammen i jeres nye bachelorhus.

Udover de aktiviteter, der foregår på RUC, vil I også få mulighed for at tage på rustur med jeres rusvejledere. Rusturen består ligeledes af en blanding af både faglige, festlige og sociale indslag, der alle skal være med til at ryste jer ekstra godt sammen. 

Du har sikkert en masse spørgsmål. Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål i vores FAQ, men hvis du ikke kan finde svaret der, så kan du kontakte din personlige kontakt i dit hus (kommer først i august). Imellemtiden henviser vi til denne mail: rusformandskab@sr-ruc.dk

For at blive lidt klogere på studiestarten har rusformandskabet lavet en formålsbeskrivelse, der forklarer lidt om tankerne bag den studiestart I i år skal igennem. Den findes nedenfor. 

Hvad gør jeg, hvis ikke jeg har modtaget et velkomstbrev endnu?

Har du endnu ikke modtaget et velkomstbrev er det højst sandsynligt fordi at du har sagt ja til din plads, efter brevet er sendt af sted. Der bliver lavet en ny udsending, så hold dig løbende opdateret på e-boks eller mail. Har du endnu ikke modtaget brevet inden studiestarten skal du blot møde op på Trekroner station d. 19. august kl. 9.00. Der skal du henvende dig til en af rusvejlederne i en rusvejleder T-shirts, som kan hjælpe dig med at finde dit hus.

Dear RUC students.

Welcome to your new life as a student at Roskilde University!  

Beginning on Monday, August 19th, you will enter into a two week long program known as the ‘Rusperiod’. The Rusperiod is designed and executed entirely by volunteer RUC students  (known as ‘tutors’) to make sure you have a fantastic introduction to student life at RUC!

The program that your tutors have created for you contains an academic introduction to your study program combined with a healthy dose of social activities intended to give you a good picture of the student life at RUC, as well as help integrate you into your new bachelor program.

In addition to activities taking place at the university, you will have the opportunity to go on a 4-day long ‘Rustrip’ that will take place off-campus where you can take part in a mix of academic, festive, and social elements. 

You probably have a lot of questions! We’ve put together some of the most common questions in our FAQ, but if you can’t find the answer there you can get a hold of the personal contact for your house (that information will be in your welcome letter). In the meantime we refer you to this email: rusformandskab@sr-ruc.dk

What if I haven’t received a welcome letter yet?

If you have not yet received a welcome letter, it is most likely because you have agreed to accept your place at RUC after the letters have already been sent. However letters will be sent out again, so be sure to keep up to date on e-mail or mail. If you have not received the letter before the start of your studies, simply show up at Trekroner station on August 19 at. 9.00. There you can ask one of the tutors who will be wearing tutoring shirts (they are not hard to find) to help you find your house.