Lise Coermann Nygaard

Anden suppleant

Studie: Internationale Studier og journalistik

Udvalg: Studenterrådets Landspolitiske Udvalg (LPU)