Lise Coermann Nygaard

Lise Coermann Nygaard

Bestyrelsen

Anden suppleant

Studie: Internationale Studier og journalistik

Udvalg: Studenterrådets Landspolitiske Udvalg (LPU)