Lea Holritzer Pehrson

Medlemsbillede

Økonomiansvarlig næstforperson

Studie: Medicinalbiologi og Sundhedsfremme  

Telefon: 5329 9639

Email: lea@sr-ruc.dk