Julie Lindmann

Julie Lindmann

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem i Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Studie: Socialvidenskab

Udvalg: Universitetsbestyrelsen (UB)

Email: