Julie Lindmann

Julie Lindmann

Bestyrelsen

Fjerde suppleant

Studie: Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Udvalg: Studenterrådets Landspolitiske Udvalg (LPU)