Freja Høy Hansen

Medlemsbillede

Observatør i SR bestyrelse

Studie: 

Udvalg: Akademisk råd (AR), UNIPOL og PR-committee

Telefon: 

Email: fhoeyh@ruc.dk