Erik Slot Malmqvist

Suppleant i SR bestyrelse

Studie:
 Journalistik og Kommunikation

Udvalg: RUC’ers By Choice (RBC)

Telefon: 2936 7776

Email: erikslot@sr-ruc.dk