Erik Lørup

Medlemsbillede

Medlem af universitetsbestyrelsen og bestyrelsesmedlem i SR

Studie:
 Matematik og Fysik 

Udvalg: UNIPOL, Studenterrepræsentanternes Netværk (stud.rep.) og Landspolitiks Udvalg (LPU)

Telefon: 2728 4560

Email: erik@sr-ruc.dk