Daniel Gross Bjerregård

Daniel Gross Bjerregård

Forpersonskabet

Næstforperson

Studie: Teknologisk-Samfundsvidenskabelig uddannelse i Miljøplanlægning (TekSam)

Udvalg: Landspolitisk udvalg (LPU), Universitetspolitisk udvalg (UNIPOL), Studienævn for Planlægning og geografi, Studenterrepræsentant fra IMT til Uddannelsesudvalget (UDDU) Forretningsudvalget (FU/EC)

Mail: Bjerregard@sr-ruc.dk

Tlf.: 28 30 10 83