Daniel Gross Bjerregård

Daniel Gross Bjerregård

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem i Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Studie: TekSam

Udvalg: Fagligt Netværk (FANE)

Mail: dbg@ruc.dk