Calvin Carlson

Calvin Carlson

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem i Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Studie: Kemi & fysik (international studerende)

Udvalg: Universitetsbestyrelsen (UB)

Email: calvin@sr-ruc.dk