Q&A – Få svar på de mest stillede spørgsmål

English follows below

På denne side har vi samlet eksempler på de mest stillede spørgsmål. Hvis du stadigvæk sidder med spørgsmål anbefaler vi, at du sender en mail til studenterraadet@sr-ruc.dk.

Jeg synes, I laver et vigtigt arbejde, men jeg har desværre ikke selv tid.

Det forstår vi sgu godt, for vi kan godt virke som nogle travle typer. Men følelsen af at få en vigtig sag igennem, kan man blive helt høj af. Og jo, vi gør selvfølgelig nogle store personlige ofre, når vi ikke har tid til at binge en hel sæson af vores yndlingsserie på Netflix. Til gengæld drikker vi en del øl efter vores møder med fede mennesker på tværs af studier, årgange, universiteter og nogle gange landegrænser. 

Jeg når jo alligevel ikke at mærke effekterne af det, jeg kunne være med til at ændre 

Det er rigtigt nok, at nogle af forandringerne godt kan ligge lidt langt ude i fremtiden. Men er du ikke ret glad for at vi har et Studenterhus på RUC? Den kamp tog nemlig ret mange år for studenterrødder, der selv for længst har afleveret deres specialer. Men andre også kampe, der kan vindes hurtigere. Men det kræver, at vi er endnu flere studerende, der udskifter passivitet med engagement. 

Jeg ved ikke nok om emnerne til at have en holdning eller gøre en forskel

Det skal du sgu ikke bekymre dig om. Sådan har vi det alle sammen en gang i mellem. Studenterrådets strategi er faktisk at, vi deler viden og erfaringer mellem en masse studerende, der hver især ved lidt. På den måde er det typisk os, der ved mest på RUC. At skabe forandringer handler faktisk ikke altid om at vide al muligt, men om at have erfaringer og gode ideer. 

Q&A – Answers to your most asked questions

On this page, we have collected examples of the most frequently asked questions. If you still have any questions, we advise you to send an e-mail to studenterraadet@sr-ruc.dk.

I think you do an important work, but i don’t have time, unfortunately.

We understand that because we can seem busy, but the feeling of seeing an important case through can be quite high. And yes, of course, we make some big, personal sacrifices when we do not have the time to binge-watch an entire season of favorite Netflix series. However, we do hang out after our meetings with cool people across studies, cohorts, universities, and sometimes even national borders.

I WON’T FEEL THE EFFECTS OF WHAT I CAN PARTAKE IN CHANGING

It is true that some of the changes may well be a little far away in the future, but are not happy we have a Student House at RUC? That battle took quite a few years for student organisations who handed in their theses long ago. Yet, other battles can be won faster, but it requires that we are even more students who, in exchange for passivity, commits to student politics.

I DON’T KNOW ENOUGH about the topics to have an opinion or make a difference

You don’t have to worry about that – this is how we all feel once in a while. The Student Council’s strategy is actually that we share knowledge and experiences with a lot of students. That way, we’re typically the ones who know most at RUC. Creating change is not always a matter of knowing everything, but rather about gaining experiences and good ideas.